آغاز به کار کارگروه معاملات خودروهای لوکس

اتو امید در گروه مهندسی فروش امید متولد شد تا از این راه بتوانیم فروش اتومبیل هایی که در خلال معاملات ملکی میبایست به انجام برسد را تسهیل کرده و به فروشنده کمک کند تا در دام سوداگران نیفتد و با بهترین شرایط قیمتی سرمایه خودرویی خود را به ملک تبدیل نماید و ضمنا خریدار هم به قیمت منصفانه بتواند به اتومبیل دلخواه خود دست یابد.

خدماتی که با افتخار ارائه میدهیم

خدمات حقوقی

تمام مراحل به صورت کاملا قانونی زیر نظر وکیل صورت خواهد گرفت.

خدمات فروش

تمام مراحل مربوط به معامله اعم از بازاریابی و... صورت خواهد گرفت.

خودروهای لوکس آماده برای فروش

مقالات